427

75+ Contoh Parikan Lengkap Berbagai Tema Beserta Jenis-Jenisya

Di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu aksara jawa dan parikan lengkap pengertian beserta jenisnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas contoh parikan beserta macam-macamnya supaya kalian mudah dalam memahaminya.

Agar kalian tidak lupa kita akan menjelaskan lagi tentang pengertian parikan secara singkat dalam dua versi. Yakni pengertian parikan dalam bahasa jawa dan bahasa indonesia.

Selamat Membaca !

Definisi atau Pengertian Parikan

“Pengertian parikan dalam bahasa jawa”

Parikan yaiku unen-unen sing dumadi saka 2 ukara, ukara kapisan kanggo narik kawigaten, lan ukara ing kapindho minangka isi.

“Pengertian parikan dalam bahasa indonesia”

Parikan adalah rangkaian kalimat yang terdiri dari 2 bait, bait yang pertama adalah kalimat penarik sedangkan kalimat kedua merupakan isi.

Artikel Terkait : Pengertian Parikan Lengkap Beserta Ciri-Ciri, Macam dan Contohnya

Contoh Parikan Singkat Terlengkap

Contoh parikan sendiri bisa di bedakan menurut suku katanya ada yang terdiri dari 3 suku kata + 5 suku kata, ada yang 4 suku kata + 8 suku kata. Suku kata dalam bahasa jawa lebih sering disebut dengan wanda.

 Nah supaya kalian tidak bingung langsung saja lihat contohnya berikut beberapa contoh parikan yang bisa kalian jadikan referensi.

Parikan 2 Wanda

Ngasak gabah wadai peti.
Wis ndang ibadah nggo sangu mati.

angkutan umum dadi becax
mbiyen premium saiki pertamax.

onok ondo di gage pak gito
kulo lare jowobade pados konco

tuku manuk nang tambak….
turu maneh ueeennaaakkkk…..

wajik klethik, gula jawa
luwih becik wong prasaja

Lampu sentir lengone potro.
Tiwas naksir ra iso nggowo.

Tir podo irenge.
Sir podo senenge.

Artikel Terkait : Pengertian Wangsalan Lengkap Beserta Bentuk dan Jenisnya

Tir di campur roti.
Sing di sir kok yo ra ngerti.

Tuku ali-ali nang banyu urip.
Ojo lali karo sing nggawe urip.

Munggah bayang mangan glali.
Wayahe sembahyang ojo nglali.

Menyang besan nyangking peti.
Urip sepisan sing ati-ati.

Iwak pitik, dhadha menthok
lungguh dingklik, ndondomi kathok

Gatot koco, mangan gombong…
he konco, ojo mung ndomblong….

Parikan 4 Wanda

Mlaku-mlaku ketemu wit poh
Ape njupuk eh kenek penthung
Lek mlaku ojok gopoh-gopoh
Gak kethok watu eh, malah kesandhung

Numpak sepur nang tlatah Melayu
Pengene nang KL eh nyasar nang Bondowoso
Lek mangan ojok ngguya-ngguyu
Engkok kesereten kaet kroso

Awan awan ojo menek kelopo
menek kelopo metik mung siji
jadi perawan ojo ngejek joko
joko ngono mengandung gizi

Kucing adus udane moro
Lek wis teles yo sisan diwisuh
Ojok percoyo ambek sing ngaku joko
Njekethek dhe’e wis anak sepuluh..

weruh mas Yono nganggo klambi ijo
ganteng tur yo masih joko
ojo ketungkul moro moro
ndang mbojoo mengko keburu tuo

umbah-umbah cedak sumur
lemek kelir ijo abang
mergo gawe sak umur-umur
golek bojo ojo sembarang

Jeng suminten gelar kloso
Dodol kupat neng gapuro
Dinten meniko sampun poso
kulo nyuwun pangapuro

Munggah gunung nyangking gabah.
Nyangking dandang isine glati.
Ojo bingung ojo susah.
Wis gek ndang nepakne ati.

sore-sore golek beling,
ojo sampe golek ngisor pring.
sore-sore ono rondo kempling,
ojo sampe dikon jengking

Parikan (4 wanda + 4 wanda) x 2

Plesir sore dina sabtu.
Naksir kowe, cah ayu.

Plesir sore dina rabu.
Naksir kowe ora ono wektu.

Nyangking ember, warna ireng.
Lungguh jejer tambah seneng.

Dino Minggu, udan deres.
Kowe seng ayu kok ora beres.

Pitik jago, apiku ilang.
Jane kapok, tapi kadung sayang.

Becik ketitik, ala ketara.
Luwih becik, pisah tiwas kelara-lara.

Nyangking timbo, kiwa tengen,
Aku tibo, merga kangen.

wajik klethik gula jawa.
Luwih becik sing prasaja.

Kembang Janur, sanding sumur.
Sapa jujur, bakal luhur

Tuku manggis, karo tapé.
Aku nangis, mikir kowé

Iwak bandheng, durung wayu.
Priya nggantheng, sugih ngelmu

Godhong sinom , Kembang tales.
Isih enom , Aja males

Mangan soto, imbuh brutu.
Krasa wareg, langsung turu

Endok gemak, bunder- bunder.
Kroso penak, gayer-gayer

Sego tanak lawuh cambah.
Bareng penak njaluk tambah

Parikan (4 wanda + 6 wanda) x 2

Bisa nembang, ora bisa nyuling.
Amung bisa nyawang ora bisa nyanding.

Bisa nggender, ora bisa ndemung.
Bisa jejer, ora bisa nembung.

Manuk emprit, menclok godhong tebu.
Dadi murid, sing sregep sinau.

Parikan (4 wanda + 8 wanda) x 2

Tawon madu, ngisep sari kembang jambu.
Aja nesu, yen ditudhuhna luputmu.

Godhong blarak, sumebar ing pinggir kali.
Mata blalak, sing nduwe jenenge Lili

Klapa sawit, wite dhuwur wohe alit.
Isih murid, aja seneng keceh dhuwit.

Kembang anggrek, rumambat tepining bethek.
Nganti tuwek, ngelmu iku ora entek.

Tawon madu, ngisep sari kembang jambu.
Aja nesu, yen ditudhuhna luputmu.

Parikan (7 wanda + 7 wanda) 2x

Numpak delman nang jawa, bar numpak mlaku-mlaku.
Atiku krasa lara, yen pean ninggal aku

Jangan kacang sumebar, tinandur tepi sumur.
Sapa wonge kang sabar, bakal luhur lan makmur

Neng jetis kampung batik, Batik khas Sidoarjo.
Dadi arek ja bethik, Yen pingin akeh kanca

Sega punar lawuh mpal, sega penganten anyar.
Dadi murid ja nakal, kudu ulah sing sabar

Parikan (8 wanda + 8 wanda) x 2

Kayu urip ora ngepang, ijo-ijo godhong jati.
Uwong urip ora gampang, mula padha ngati-ati.

Esuk parkir sore parkir, ing ngarep omahe Rara.
Esuk mikir sore mikir, kanggo ngamane Negara

Sega punar lawuh empal, segane pengenten anyar.
Dadi murid aja nakal, kudu ulah ati sabar

Jangan kacang jangan kara, kaduk uyah kurang gula.
Piwelingku mring muda, aja wedi ing rekasa.

Parikan (9 wanda + 9 wanda) x2

Walang kekek menclok ning tenggok, mabur maneh menclok ning pari.
Aja ngenyek karo wong wedok, yen ditinggal lunga setengah mati.

Wedang kopi gulane jawa, diombe bareng karo Raka
Ojo wani marang wong tuwa, yen ora kepingin durhaka

Sega goreng di campur sate,Di pangan bareng kanca-kanca
Sangune deke ake-ake, Jebul bijine limo-limo

Jangan kacang winore kara, kaduk uyahe kurang gula.
Piwelingku maring pra siswa, aja wedi karo rekasa.

Show Comments

One Response

  1. Sailesh Rijal Desember 8, 2018

Leave a Reply